Vitaliteit

Traditioneel is de benadering van vitaliteit gericht op de lichamelijke gezondheid van medewerkers. Vitaliteit is echter meer dan alleen aandacht voor lichamelijke gezondheid. Het is bekend dat financiële, mentale en sociale gezondheid net zo belangrijk zijn. De vijfde factor is professioneel. Werk dat bij je past en waarin ambities kunnen worden geuit, draagt bij aan de zingeving van het leven, met positieve gevolgen voor de algemene gezondheid.
Bron: https://www.aon.com/netherlands/mensen/duurzame-inzetbaarheid/vitaliteit.jsp

WELZIJN blijkt een belangrijk onderdeel voor mensen en organisaties om future proof te zijn. Onderzoek van Deloitte is gebleken dat WELZIJN al vóór de Corona Crisis hoog op de agenda stond. 80% van de medewerkers geeft aan dat WELZIJN een belangrijk tot zeer belangrijke success factor is gebleken voor de organisatie.

Daarnaast zijn mensen en organisaties van de toekomst purpose gericht, ze willen een positieve bijdrage leveren aan mensen/ de wereld en het is ook gebleken dat purpose gerichte organisaties veel succesvoller zijn.

Onderzoek van Deloitte heeft aangetoond dat Purpose gedreven organisaties:

  • Een hogere productiviteit hebben.
  • Een hogere groei percentage.
  • Tevredener personeel dat daardoor langer blijft (40% meer behoud van personeel, dan bij de concurrentie).
  • Purpose gedreven organisatie laten 30% meer innovatie zien.
  • 90% van de Millenials en Generatie Z geeft aan alleen te willen werken voor een purpose gedreven organisatie waarin diversiteit en inclusie een gegeven is.

Neem voor meer informatie graag contact met me op.